Utgangslinje (siste linje i avsnitt) øverst på en bokside.