Vendetermometer, oseanografisk og limnologisk instrument for meget presise målinger av temperatur i dypet. Instrumentet har hatt stor betydning for forståelsen av havstrømmer og innsjøers dynamikk. Vendetermometeret er nå i stor grad erstattet av elektroniske instrumenter.