Limnigraf, instrument som automatisk registrerer vannstanden på et sted i et vassdrag. Vannføringen i m3/s i en elv leses ut av en vannføringskurve. Plassert i en rekke norske elver og vann.