Hydrometri, måling av sjøers og elvers vannføring, bunnprofiler og vanntverrsnitt og de dertil knyttede bevegelsesforhold. Se vannføringsmåling.