Termoklinen i en innsjø er et vannlag som om sommeren ligger mellom det oppvarmede overflatelaget, epilimnion, og kaldere vann på større dyp, hypolimnion. Termoklinen er det dypet hvor temperaturen endrer seg (avtar) mest med økende dyp, se sommerstratifikasjon.