Lakustrisk er det som hører til, er oppstått eller lever i eller ved sjøer, sumper og vått lende. Artsbetegnelsen lacustris har samme betydning.