Infiltrasjon er inntrengning av vann fra overflaten og ned i grunnen, se infiltrasjonsvann.