Monimolimnion, den del av vannmassen i en meromiktisk innsjø som ikke deltar i årlige sirkulasjoner. Jf. miksolimnion.