Johannes Kjensmo, norsk limnolog; dr.philos. 1967, professor i limnologi ved Universitetet i Oslo 1969–2000. Har utgitt en rekke avhandlinger om innsjøers fysiske og kjemiske forhold, primærproduksjon, biogeokjemiske studier av innsjøsedimenter samt om paleolimnologi.