Infiltrasjonsvann, vann fra overflaten som trenger ned i grunnen. Brukes også om vann i den umettede sone som er i bevegelse nedover mot grunnvannet, og om vann fra grunnen som trenger inn i avløpssystem og fortynner kloakkvannet.