Bunnhenter, redskap til innsamling av materiale fra bunnen av innsjøer og elver. Forskjellige typer bunnhentere brukes i vitenskapelig øyemed til innsamling av så vel selve sedimentene som planter og dyr på bunnen.