Mesotrof innsjø er en innsjø som er middels rik på næringssalter sammenliknet med næringsfattig oligotrof innsjø og næringsrik eutrof innsjø.