Kjøttmeis
Kjøttmeisa velger mellom flere sangtyper. Den kan også imitere andre meisearter. Kjøttmeishanner med stort repertoar synes å bli foretrukket av hunner og har større reproduktiv suksess enn de med mindre repertoar.

Fuglesang er musikalske lyder laget av fugler. Som regel er det mulig å kjenne igjen de ulike fugleartene på sangen. Sangen til en art kan variere mellom ulike geografiske områder i ulike dialekter. Fuglesangen kan ha ulike funksjoner, og innen en art kan fuglesangen også variere etter fuglenes miljø. For eksempel har nyere forskning vist at fuglene synger høyere i urbane miljøer, noe som trolig er en tilpasning til ulik typer støy i slike områder.

Fuglelyder og fuglesang

Svartspett (foto)

En egen type fuglelyder som lages av spetter kalles tromming. Tromming er rytmiske trommelyder fuglene lager med nebbet mot et hardt underlag. Svartspett-hann på en furulegg. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt i 2005–2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Ikke alle fuglelyder er fuglesang. Fugler lager også mange andre lyder som ikke karakteriseres som fuglesang, nemlig kontaktlyder. De fleste fuglearter har særegne kontaktlyder, som gjerne beskrives som lokkelyder, tiggelyder og varsellyder. Lokkelyder som blir laget under flukten kalles ofte fluktlyder. På engelsk beskrives alle kontaktlydene som «calls». Det brukes benevnelser som «warning calls» eller «alarm calls», «begging calls» og «flight calls» om varsellyder, tiggelyder og fluktlyder.

En egen gruppe fuglelyder som lages av spetter kalles tromming. Tromming er rytmiske trommelyder fuglene lager med nebbet mot et hardt underlag. Disse trommevirvlene er forskjellige for hver art, og med erfaring er det mulig å skille de ulike artene i Norge fra hverandre på disse trommelydene.

Funksjon

I hekketiden brukes fuglesangen til å hevde territorium, samt å tiltrekke partnere av motsatt kjønn. Sangen har altså både en avskrekkende og en tiltrekkende funksjon. Den er avskrekkende mot individer av samme kjønn, og tiltrekkende mot individer av motsatt kjønn. I begge tilfeller sier vi at fuglesangen signaliserer individets kvalitet. En kraftig og godt teknisk utført sang viser andre individer at her har vi å gjøre med en fugl i god kondisjon, som kan være en tøff motstander i en kamp om territorium. For individer av det andre kjønn signaliserer en fuglesang av høy kvalitet potensielt gode gener til deres felles avkom. Slike signaler kalles i evolusjonsbiologien sekundære kjønnskarakterer, og signalene utvikles med individets alder. Gjennom evolusjonær tid vil slike karakterer som øker genenes sjanse for å bli ført videre dominere, og slik vil fuglesangen utvikle seg.

Noen arter kan synge gjennom hele året, for eksempel gjerdesmett, hvor sangen på vinteren har en funksjon for å hevde et territorium også utenom hekkesesongen. Andre arter synger kun en kort periode og under spesielle forhold. Et eksempel er alkefuglen lunde, som kun synger inne i jordgangene i hekkekolonien, og kun i en kort periode ved starten av hver hekkesesong.

Både hanner og hunner synger

Tidligere trodde man at fuglesang bare var noe hannene gjorde for å hevde sitt hekkeområde, sitt territorium, men nyere forskning har vist at både hanner og hunner synger i svært mange fuglearter. Spesielt gjelder dette gruppen spurvefugler, hvor en stor andel av artene har fått påvist sang også av hunner. I mange tilfeller viser det seg at hunnenes sang er omtrent som sangen til hannene. Hunnenes sang kan ofte kjennes igjen på at den er litt lavere i volum og tonefall, men gjerne lik i tema og lengde på sangen. Av kjente norske eksempler der hunnene synger omtrent likt som hannene finner vi vår nasjonalfugl fossekallen, vår største ugle hubro, samt åkerrikse.

Noen arter hermer

Hos noen arter har fuglene et grunntema i sin sang, og så innarbeides etter hvert strofer og temaer fra andre arter. I Norge er det for eksempel vanlig å høre stær som etterligner storspove og vipe, som også er vanlige fugler i jordbrukslandskapet. Det finnes mer ekstreme eksempler i andre land, for eksempel kan papegøyer læres opp til å etterligne ord og setninger fra mennesker.

Eksempler på fuglesang

I en del tilfeller har sangen gitt opphav til navnet på arten på enkelte språk. For eksempel heter gransanger på engelsk «chiffchaff», et navn som henspiller på sangen som er en rytmisk trille i retning av «chiffhcaff-chiffchaff», eller «saltsill-saltsill».

Noen arter har lite utviklet sang, og bruker utseende, gjerne klare farger, og detaljer i fjærdrakten for å signalisere kvalitet til andre individer. Andre igjen synger eller spiller i sosiale grupper hvor de mest dominante hannene får pare seg med hunnene. Et eksempel på dette i vår fuglefauna er orrfuglen, hvor hannene samler se på en spillplass, som vi kaller en orreleik, i åpne områder, og hvor hunnene i en kort periode kommer på besøk og velger hvem de vil pare seg med.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg