Second-hand, annenhånds, brukt, antikvarisk; også om opplysninger, kunnskaper via et mellomledd.