Holometabola, fellesnavn for insekter med fullstendig forvandling. De gjennomgår larvestadier og et puppestadium før de blir voksne. Eksempler på holometabole insekter er sommerfugler, biller og tovinger. Jfr. Hemimetabola.