Nominativ er det kasuset som subjektet og predikativet har i en setning. Nominativ kalles også nevneform.