Reaktant er et utgangsstoff i en kjemisk reaksjon. I en kjemisk reaksjonsligning er dette ett av stoffene som står til venstre for pilen.