Merinosau, spansk sauerase utviklet gjennom mer enn 1000 år og spredt til land over så å si hele verden. Over halvparten av verdens sauer er ren merino eller krysninger av merino. Størst er rasen i Australia og New Zealand. Relativt små dyr med tett ull av svært fin kvalitet. Står for størsteparten av verdens ullproduksjon. Det drives også avl av merinosau i Norge.