Sau og geit

Sauen hører til de eldste husdyrene og ble temmet før det egentlige jordbruket kom i stand. De eldste funnene er fra Nord-Iran ved Kaspiske hav og blir datert til ca. 6000 år fvt. Eldste funn i Norge er fra Ruskeneset ved Bergen, tidfestet til 1500–1400 fvt. . Hele artikkelen

Fagansvarlig

Tormod Ådnøy

NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 55 artikler: