Lam er unge av sau inntil ettårsalderen. Hunner kalles søyelam og hanner for værlam. Så lenge lammet får morsmelk, kalles det sugelam.