Søye, voksen hunnsau, også kalt tikke eller tikse.