forskningsinstitutt

Artikkelstart

Et forskningsinstitutt er en frittstående forskningsinstitusjon utenom universitets- og høyskolesektoren. Forskningsinstituttene kan være offentlige eller private institusjoner. De har som overordnet formål å drive anvendt forskning med relevans for næringsliv, forvaltning og samfunnet for øvrig. De private og kommersielt drevne forskningsinstituttene er rettet inn mot å tilby oppdragsforskning innen sitt fagfelt til næringslivet eller offentlig sektor. Normalt er undervisning ikke en del av forskningsinstituttenes virksomhet.

Faktaboks

Også kjent som

instituttsektoren

Institusjoner som har forskning som en del av sin virksomhet ved siden av andre oppgaver, for eksempel museer og en del helseinstitusjoner, regnes ikke som forskningsinstitutter. Heller ikke statlige institusjoner, hvor viktig forskningsvirksomhet foregår ved siden av andre oppgaver, for eksempel Meteorologisk institutt, Norsk Polarinstitutt og Statistisk sentralbyrå, regnes som del av instituttsektoren. Det samme gjelder private bedrifter som driver forskning knyttet til egen næringsvirksomhet.

Instituttsektoren i Norge er stor, og har med sin anvendte forskning en særlig rolle innen innovasjon. Målt ut i fra finansiering står forskningsinstituttene for om lag en fjerdedel av forskningen som utføres i Norge (2009). Det er stor variasjon mellom forskningsinstituttene, både med hensyn til størrelse, virksomhetsfelt, historisk bakgrunn og finansiering. Mange av forskningsinstituttene har statlig finansiering som tildeles av Norges forskningsråd. Forskningsrådet har også strategisk ansvar for instituttsektoren.

Norske forskningsinstitutter

Matforskningsinstituttet Nofima har hovedkontor på universitetsområdet i Tromsø.

Nofima hovedkontor

Norske forskningsinstitutter som er godkjent som forskningsinstitusjoner av Norges forskningsråd etter deres kriterier, sortert etter Forskningsrådets kategorier (2015):

Miljøinstitutter:

Primærnæringsinstitutter:

Samfunnsvitenskapelige institutter:

Teknisk-industrielle institutter:

Andre institutter:

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg