Et forskningsinstitutt er en frittstående forskningsinstitusjon utenom universitets- og høyskolesektoren. Forskningsinstituttene kan være offentlige eller private institusjoner. De har som overordnet formål å drive anvendt forskning med relevans for næringsliv, forvaltning og samfunnet for øvrig. De private og kommersielt drevne forskningsinstituttene er rettet inn mot å tilby oppdragsforskning innen sitt fagfelt til næringslivet eller offentlig sektor. Hele artikkelen

Ny artikkel