NTNU Samfunnsforskning AS er en forskningsinstitusjon for oppdragsforskning etablert i nær tilknytning til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) på Dragvoll i Trondheim. Forskningsinstituttet ble opprinnelig opprettet i 1987 som Stiftelsen allmennvitenskapelig forskning i Trondheim (Allforsk). I 2004 ble NTNU Samfunnsforskning AS opprettet som en videreføring av Allforsk.