By- og regionforskningsinstituttet NIBR

Artikkelstart

By- og regionforskningsinstituttet NIBR, er et forskningsinstitutt opprettet i 1963 av Norges teknisk-naturvitenskapelige forskningsråd som «Utvalg for byplanforskning».

Utvalget avgav innstilling om behovet for forskning innen området og ble i 1967 omorganisert til forskningsinstitutt med navnet «Norsk institutt for by- og regionforskning». I 2016 gikk instituttet inn i daværende Høgskolen i Oslo og Akershus (seinere OsloMet) og ble en del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved OsloMet. Det offisielle navnet siden dengang, er By- og regionforskningsinstituttet NIBR.

Instituttet er i dag reint samfunnsvitenskapelig, og har forskere med bakgrunn i samfunnsøkonomi, statsvitenskap, antropologi, geografi, sosiologi og jus. Instituttet er organisert som en stiftelse.

Instituttet har tre forskningsavdelinger:

  • Bolig-, steds- og regionalforskning: Ulike sider ved lokal og regional samfunnsutvikling, herunder betydningen av innovasjon og politiske virkemidler.
  • Internasjonale studier og migrasjon: Forskning på politikk, forvaltning og sivilsamfunn i Afrika, Asia, Amerika og Europa.
  • Velferd, demokrati og offentlig forvaltning: Organisering av offentlig sektor og dennes betydning for politisk deltakelse, politisk styring, politikkens innhold og ansvars- og oppgavefordeling.

NIBR driver dels rein akademisk forskning, dels anvendt forskning, utredninger og evalueringer. De største oppdragsgiverne er Norges forskningsråd, Utenriksdepartementet, Klima- og Miljøverndepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet.

Videre er kommunesektoren en viktig oppdragsgiver, med KS, fylkeskommuner og enkeltkommuner. Den internasjonale finansieringen er økende og omfatter blant annet EU, EØS-midlene, Verdensbanken og andre internasjonale organisasjoner. NIBR utgir egen rapportserie og publiserer i økende grad i akademiske tidsskrifter.

NIBR har per 2019 59 ansatte. Av disse er 50 forskere (16 i førstestilling).

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg