Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring forkortes NOVA.