Sogndal, stiftelse opprettet 1985 for å fremme forskning og utviklingsarbeid i regionen og for å fungere som mellomledd til den nasjonale forskningsaktiviteten.