fellesfaget naturfag

Naturvitenskap framstår på to måter i naturfagundervisningen: Som et produkt som viser den kunnskapen vi har i dag, og som en prosess som dreier seg om naturvitenskapelige metoder for å bygge kunnskap. Prosessene omfatter hypotesedanning, eksperimentering, systematiske observasjoner, åpenhet, diskusjoner, kritisk vurdering, argumentasjon, begrunnelser for konklusjoner og formidling.

Sentralt i hovedområdet mangfold i naturen (bærekraftig utvikling) står utvikling av kunnskap om og respekt for naturens mangfold. For å kunne snakke sammen om dette mangfoldet må man kunne navn på noen plante- og dyrearter og på de delene som inngår i samspillet i et økosystem.

Hovedområdet kropp og helse dreier seg om hvordan kroppen vår er bygd opp, og hvordan den påvirkes og endres over tid. Respekt og omsorg for andre står også sentralt innenfor dette området. Kropp, helse, livsstil og ernæring omtales ofte i mediene. Kunnskap og kritisk vurdering av informasjon på dette området er viktig for å kunne ta ansvar for egen kropp og fysisk og psykisk helse.

Hovedområdet verdensrommet (stråling og radioaktivitet) dreier seg om vårt eget solsystem, jordas plass og det ytre verdensrommet. Emnet åpner for framtidsperspektiver og nysgjerrighet, undring og fascinasjon.

Hovedområdet fenomener og stoffer (energi for framtiden) omfatter sentrale emner innen fysikk og kjemi. Her studerer elevene hvordan stoffer er satt sammen og reagerer på hverandre. Sentrale fenomener som lyd, lys, elektrisitet og magnetisme, energi og energikilder blir også behandlet.

Emnet teknologi og design er et flerfaglig emne der naturfag, matematikk og kunst og håndverk samarbeider.

Kilde: Læreplanen, lastet ned fra http://www.udir.no/lareplaner

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg