Lysdiode, lysemitterende diode, oftest forkortet LED, en halvlederdiode som stråler ut farget lys når det går elektrisk strøm gjennom den. I diodens overgangssjikt vil ladningsbærerne, hull og elektroner, rekombinere parvis og energi frigjøres som stråling, se halvledere. Bølgelengden, dvs. fargen, er gitt av grunnstoffene i dioden og deres blandingsforhold. Det er oppnådd utstråling i bølgelengdeområdet fra 0,55 μm (grønt) til 34 μm (infrarød varmestråling). Galliumaluminiumarsenid og galliumarsenidfosfid er mest brukt i den synlige delen av spekteret. LED produseres som små og robuste lyskilder med lang levetid, og brukes bl.a. til sendere i fiberoptiske kommunikasjonssystemer, varsellamper og tallindikatorer, f.eks. på elektroniske ur og lommekalkulatorer.