Deltaferritt, strukturelement som opptrer i ulegert og lavlegert stål ved høy temperatur; kubisk romsentrert struktur. Se stål, varmebehandling og metallografi.