Slagseighet, skårslagseighet, et materiales evne til å motstå dannelse og forplantning av sprekker. Se materialprøving (skårslagprøving).