Martensitt er navnet på en metastabil mikrostruktur i stål. Den dannes ved svært rask avkjøling av høytemperaturfasen austenitt og består av nåler eller plater hvor det ikke har vært tid til noen diffusjon under avkjølingen. Martensitt har en tetragonal romsentrert krystallstruktur, og den er hard, sprø og magnetisk. Den er oppkalt etter den tyske metallurgen Adolf Martens (1850–1914).

Faktaboks

Uttale
martensˈitt
Etymologi
etter den tyske ingeniøren Adolf Martens, 1850–1914

Dannelse

Martensittens enhetscelle
Enhetscellen til martensitt. Jernatomene er tegnet røde. Kryssene markerer de posisjonene som karbonatomene kan innta. Bare en liten brøkdel av disse posisjonene er besatt av karbonatomer. Avviket fra en kubisk enhetscelle øker med stålets karboninnhold.
Martensittens enhetscelle
Lisens: CC BY SA 3.0
Martensittisk mikrostruktur

Martensittisk mikrostruktur i et 0,35 vektprosent karbonstål, bråkjølt i vann fra 870 °C. Mikrostrukturen består av en broket samling av nåler/staver. Innen avgrensede områder (av størrelsesorden noen 10-talls mikrometer) er nålene orientert i mer eller mindre samme retning. Bildet er tatt i et lysmikroskop.

Martensittisk mikrostruktur
Av .
Lisens: Creative Commons-lisenser

Under langsom avkjøling av austenitt omvandles denne til lavtemperaturfasen ferritt som har en romsentrert kubisk krystallstruktur (og som kan avleses i tilstandsdiagrammet for stål). Fordi austenitt har en meget høy løselighet av karbon og ferritt har en meget lav løselighet av karbon, forutsetter denne omvandlingen diffusjon av karbon som fører til utfelling av jernkarbid. Under bråkjøling rekker ikke karbondiffusjonen å skje, og austenitten avkjøles dermed til temperaturer langt under de som ferrittdannelsen skjer ved. Ved en viss temperatur Ms (Martensite start) begynner til slutt austenitten momentant å omvandles til martensitt ved skjærbevegelser i austenittens atomstruktur. Omvandlingen starter ved austenittkorngrensene, og martensitten vokser ut fra disse som nåler/staver hvis karboninnholdet er mindre enn 0,6 vektprosent og som plater hvis karboninnholdet er over denne grensen. Fortsatt omvandling er avhengig av at avkjølingen fortsetter og fullføres ved en lavere temperatur Mf (Martensite finish). Temperaturene Ms og Mf er gitt av stålets kjemiske sammensetning og er uavhengig av avkjølingshastigheten (forutsatt at denne er høy nok til å undertrykke karbondiffusjon).

Martensittens krystallstruktur ligner ferrittens krystallstruktur, men fordi karbonatomene som er løst i austenittgitteret forblir på sine plasser under omvandlingen, deformerer de martensittgitteret slik at enhetscellen blir tetragonal med noe avvikende akselengder fra den kubiske enhetscellen til ferritt, se figur til høyre. Akseforholdet, c/a, øker fra 1,00 i karbonfri martensitt (ferritt) til ca. 1,07 i martensitt med omkring 1,5 prosent karbon.

Egenskaper og anvendelse

Martensitt er den hardeste mikrostrukturen i stål. Hardheten og sprøheten øker sterkt med stigende karboninnhold. Hovedårsaken til dette er at karbonatomene, som er «tvangsløst» i martensittgitteret, setter opp elastiske spenninger som hindrer den dislokasjonsbevegelsen som er nødvendig for plastisk deformasjon. I tillegg gir en stor tetthet av dislokasjoner og grenseflater i martensitten et visst hardhetsbidrag. Ved en varmebehandling som kalles anløping, vil både hardheten og sprøheten til martensitten avta. Det tvangsløste karbonet vil da helt eller delvis felles ut som karbidpartikler.

Herding av stål er knyttet til dannelse av martensitt, og eksempler på martensittiske stål er:

  • Seigherdingsstål inneholder vanligvis mellom 0,25 og 0,50 prosent karbon, og benyttes i maskindeler som akslinger, veivstenger, stempelstenger og tannhjul. Stålene anløpes ved en relativt høy temperatur slik at de oppnår en høy seighet som gjør at de tåler slagpåkjenninger.
  • Verktøystål inneholder fra 0,5 og opp mot 2,0 prosent karbon, og benyttes til verktøy og redskaper. Det høye karboninnholdet gir stor hardhet og slitestyrke. Verktøystål kan inneholde høye konsentrasjoner av legeringselementer for å oppnå gjennomherding og spesielle egenskaper (for eksempel varmebestandighet), og stålene anløpes til nødvendig seighet.
  • Settherdingsstål er lavkarbonstål som oppnår en høy overflatehardhet gjennom høytemperatur oppkulling av overflaten (~0,9 vektprosent karbon), etterfulgt av bråkjøling og lett anløping. Kjernen er ikke herdbar og forblir seig og slagfast. Slike stål benyttes i produkter som utsettes for høy slitasje (metall mot metall) eller utmatting.
  • Mange fjærstål er martensittiske.

Generelt om martensittomvandling

Omvandlingen til martensitt skjer ved en mekanisme som er mer karakteristisk enn egenskapene til omvandlingsproduktet. Begrepet martensittomvandling brukes derfor også om tilsvarende spontane skjærtransformasjoner i andre systemer enn stål, for eksempel i legeringer av titan og mangan der omvandlingen ikke er ledsaget av en tilsvarende stor økning i hardhet.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg