Stål og andre jernlegeringer

Stål er legeringer av jern som kan smis. Stål har enorm betydning på en lang rekke områder, blant annet i tungindustri, til bygging av veier og jernbane, bygningskonstruksjoner, til medisinsk utstyr og i næringsmiddelindustrien. Stål har bidratt mer til den moderne sivilisasjon enn noe annet metall, og på verdensbasis er det bare olje som utgjør mer i pengeverdi enn stål. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Stål og andre jernlegeringer

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 36 artikler: