Stål er legeringer av jern og maksimalt to masseprosent karbon og kan i tillegg inneholde betydelige mengder andre legeringselementer. Ulike typer stål har et bredt spekter av egenskaper som kan tilpasses en rekke ulike bruksområder, og det er trolig vårt mest allsidige konstruksjonsmateriale. Stål brukes i alt fra binders til oljeplattformer. Stål har derfor en enorm betydning på en rekke områder og har bidratt mer til den moderne sivilisasjonen enn noe annet metall. Hele artikkelen