Crossover, i populær- og folkemusikken betegnelse på en artist som "krysser grensen" mellom musikalske stiler, enten ved å blande stilarter eller ved å forsøke seg i en annen stil en den hun/han vanligvis assosieres med. Betegnelsen er også blitt brukt om sjangere som er spesielt vanskelige å karakterisere; den fremste crossoversjangeren er utvilsomt verdensmusikken, eller world music, et begrep som skriver seg fra midten av 1980-årene.