Fusion, betegnelse på musikk i grenselandet mellom ulike former som jazz, rock, pop og ulike typer etnisk musikk.