Ansettelse er å inngå en arbeidsavtale mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker.

Faktaboks

I staten har ordet tilsetting ofte vært brukt i stedet for ansettelse, for eksempel i tjenestemannsloven av 4. mars 1983, som senere er opphevet. I statsansatteloven, som erstattet tjenestemannsloven fra 1. juli 2017, brukes ordet ansettelse.

Krav om skriftlighet

Det følger av arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 § 14-5 at en arbeidsavtale alltid skal være skriftlig. Dette skal ordnes snarest mulig, og senest én måned etter at arbeidstakeren begynte i jobben. For ansettelser som varer kortere enn én måned, skal skriftlig arbeidsavtale opprettes snarest mulig. Det samme gjelder ved arbeidsutleie.

Det er arbeidsgiverens ansvar å sørge for at arbeidsavtalen er skriftlig. Hvis den ikke er det, er det et brudd på loven, men arbeidsforholdet er likevel gyldig. Arbeidstakeren kan altså ikke tvinges til å slutte fordi arbeidsavtalen ikke er skriftlig.

Forbud mot usaklig forskjellsbehandling ved ansettelse

Det er ikke lov til å forskjellsbehandle søkere til en jobb på grunn av religion, livssyn, hudfarge, etnisitet, politisk syn, medlemskap i fagforening, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, nedsatt funksjonsevne eller alder. Diskrimineringsbestemmelsene gjelder også overfor deltidsansatte og midlertidig ansatte. Etter flere lovendringer står diskrimineringsbestemmelsene nå dels i arbeidsmiljølovens kapittel 13 og dels i likestillings- og diskrimineringsloven.

Innhenting av opplysninger

Det er en del opplysninger arbeidsgiveren ikke kan kreve av søkerne til en jobb. Arbeidsgiver kan som hovedregel ikke innhente opplysninger om hvordan søkerne stiller seg til politiske spørsmål eller om de er medlemmer av fagforeninger. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 13-4.

Det gjelder noen unntak fra dette. Arbeidsgiver kan innhente slike opplysninger dersom de er begrunnet i «stillingens karakter». Det er for eksempel kurant å la være å ansette en erklært ateist i en prestestilling. Man kan også innhente slike opplysninger dersom det inngår i formålet for vedkommende arbeidsgivers virksomhet å fremme bestemte politiske, religiøse eller kulturelle syn og stillingen er av betydning for gjennomføringen av formålet.

Fortrinnsrett

Det følger av arbeidsmiljøloven § 14-2 at en arbeidstaker som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold, har fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet, såfremt vedkommende er kvalifisert for stillingen. Fortrinnsretten gjelder også arbeidstakere som er midlertidig ansatt, og som på grunn av virksomhetens forhold ikke får fortsatt ansettelse. Dette gjelder likevel ikke arbeidstakere i vikariat.

Som hovedregel gjelder fortrinnsretten fra oppsigelsestidspunktet og i ett år fra oppsigelsesfristens utløp. Imidlertid gjelder fortrinnsretten fra oppsigelsestidspunktet og i to år fra oppsigelsesfristens utløp dersom arbeidsforholdet ble avviklet i perioden fra 1. juli 2021 til og med 31. desember 2021 på grunn av virkninger av koronapandemien. Dette går fram av arbeidsmiljøloven § 14-2 fjerde ledd.

Statsansatte

Statsansatteloven inneholder særregler for ansettelse i staten. Når en statsansatt skal ansettes, avgis det først innstilling av innstillingsmyndigheten. Dette er som regel nærmeste leder, men blant annet i departementene er det egne innstillingsorganer, som ofte kalles innstillingsråd. Ansettelse foretas av Kongen, departementet, et kollegialt styre for en virksomhet eller gruppe av virksomheter, eller av et ansettelsesråd. Fremgangsmåten ved ansettelse fastsettes ved reglement. Statsansatte skal som hovedregel tilsettes fast.

Det å foreta en ansettelse i staten er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg