Student er en person som lærer eller som tilegner seg kunnskap (studerer) ved en utdanningsinstitusjon, for eksempel et universitet eller en høyskole.