Tjenestetvistloven, lov om offentlige tjenestetvister av 18. juli 1958. Loven gjelder statlig sektor i snever forstand, det vil si der staten som sådan er arbeidsgiver. Den del av arbeidslivet som omfatter statlig eide selskaper som er organisert i Arbeidsgiverforeningen Spekter, faller derimot under arbeidstvistloven.

Forhandlingsretten for statens tjenestemenn svarer i hovedtrekkene til den ordning som gjelder i arbeidslivet ellers om inngåelse av tariffavtaler, bruk av megling og frivillig lønnsnemnd, og om adgang til å bringe rettstvister inn for Arbeidsretten, se arbeidstvist. Ved behandling av saker angående statens tjenestemenn er Arbeidsretten gitt en spesiell sammensetning (§ 25). Dessuten har tjenestetvistloven voldgiftsregler for løsning av spesielle interessetvister gjennom Statens lønnsutvalg eller spesielle voldgiftsnemnder. På enkelte punkter må tjenestetvistloven suppleres med bestemmelser i arbeidstvistloven.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.