En arbeider er en person som arbeider. Ordet kan i noen sammenhenger bety det samme som arbeidstaker. Det kan også vise til et medlem av arbeiderklassen.