fast ansettelse

Blant annet i restaurantbransjen, innenfor renhold og i vikarbyråer har det forekommet såkalte nulltimerskontrakter der arbeidstakeren i realiteten ikke har hatt forutsigbart stillingsomfang. Det var en viktig del av bakgrunnen for at en ny lovbestemmelse om fast ansettelse ble innført i 2018.

Servitør
Av /NTB Scanpix.

Artikkelstart

Fast ansettelse er ansettelsesforhold som er løpende, tidsubegrenset og med forutsigbart stillingsomfang.

Faktaboks

Også kjent som

fast tilsetting

Fast ansettelse skiller seg fra midlertidig ansettelse, som er for et bestemt tidsrom eller for å utføre et bestemt arbeid av forbigående art.

En arbeidstaker skal som hovedregel ansettes fast. Dette fremgår av arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd, som definerer fast ansettelse.

Lovens definisjon og bakgrunnen for den

Tidligere var ikke begrepet «fast ansettelse» definert i loven. I 2018 ble det imidlertid tilføyd en ny regel i § 14-9. Bakgrunnen for denne var, ifølge lovforarbeidene til den nye bestemmelsen, særlig problemstillinger knyttet til innleie av arbeidskraft og uklarhet i forhold til ansettelsesforhold i bemanningsforetak, der bemanningsforetaket er arbeidsgiveren. Blant annet opererte en del bemanningsforetak med «fast ansettelse uten garantilønn», også kalt «nulltimerskontrakter». Slike kontrakter innebar at en arbeidstaker kunne bli ansatt i formelt fast stilling som tilkallingshjelp eller lignende, men uten at arbeidsgiver hadde plikt til å gi arbeid og dermed lønn til vedkommende. Slike typer kontrakter har foruten i vikarbyråer forekommet blant annet innen renhold og restaurantbransjen.

Den nye bestemmelsen trådte i kraft 1. januar 2019 og lyder slik:

«Med fast ansettelse i denne lov menes at ansettelsen er løpende og tidsubegrenset, samtidig som lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder, og at arbeidstaker sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang.»

I kravet om forutsigbarhet ligger det at fast ansettelse er et krav også når arbeidet utføres i perioder, forutsatt at det fremgår av arbeidsavtalen eller er mulig å beregne ut fra arbeidsavtalen når arbeidet skal gjøres. Med «reelt stillingsomfang» menes det en bestemt stillingsbrøk, for eksempel halv stilling. Det følger av forarbeidene at stillingsomfanget kan være alt fra full stilling til meget små deltidsstillinger.

Skipsarbeidsloven

Lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) av 21. juni 2013 regulerer arbeidsforhold for arbeidstakere som jobber om bord på norske skip. Ifølge lovens § 3-4 er hovedregelen også her at arbeidstakere skal ansettes fast, men i motsetning til arbeidsmiljøloven har skipsarbeidsloven ikke noen definisjon av fast ansettelse. Bestemmelsene om midlertidig ansettelse er lik de tilsvarende bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, noe som gjør at «fast ansettelse» betyr det samme i de to lovene.

Statsansatteloven

I statsansatteloven av 16. juni 2017 § 9 skal ansatte i staten som hovedregel tilsettes fast. I staten er det imidlertid en noe videre adgang til midlertidig ansettelse enn det som følger av arbeidsmiljølovens regler.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg