Soldatråd, revolusjonær representasjon etter mønster fra de russiske revolusjonene 1905 og 1917, med oppgaver som politisk organ for en troppeavdeling. Se også arbeiderråd.