Villa Farnesina, bygning i Roma, nær Campo de' Fiori, rett overfor Palazzo Farnese. Oppført 1505–11 for den sienesiske bankier Agostino Chigi. Vanligvis blir utformingen av bygningen tilskrevet Baldassare Peruzzi, men også Rafael kan ha vært arkitekt. Dekorert med berømte freskomalerier av Baldassare Peruzzi og Sodoma (Antonio Bazzi), 12 bilder av Psyke-myten, utført 1515–17 etter Rafaels utkast, som takmalerier i den store inngangshall, samt Rafaels egenhendige maleri Galateas triumf (1514). Bygningen tilhørte 1580–1731 huset Farnese, derpå kongene av Napoli og hertugen av Ripalda, i 1927 ble den kjøpt av den italienske stat. I dag er den bl.a. sete for den statlige kobberstikksamling.