Frise, det horisontale felt mellom arkitraven og gesimsen på de greske templer; ble smykket dels med figurrelieffer i metoper atskilt ved triglyffer (i dorisk stil), dels ved sammenhengende rekker av figurrelieffer (i jonisk og korintisk stil). Frise brukes for øvrig om ethvert horisontalt ornamentbelte, f.eks. i bokkunsten, likesom det i romansk arkitektur tales om rundbuefriser. Frise kan iblant også brukes om smale, glatte dekorasjonsfelter på bygninger. Friser kan være malt.