Mesen, velgjører eller rikmann som støtter kunst og vitenskap og andre offentlige eller private formål. Ordet er avledet av navnet til den romerske statsmannen og kunstvennen Gaius Cilnius Maecenas.