Svinøyan, små øyer i kommune, Nordland, ligger utenfor sørvestspissen av Langøya i Vesterålen. Øyene er landfast ved fjære sjø. Her finnes en samling på i alt nesten 200 gravhauger fra jernalderen, antagelig den største i sitt slag i Nord-Norge.