Sakristi, det rom i en kirke hvor liturgisk utstyr, messeklær m.m. oppbevares og hvor de geistlige kler seg om. Et tidlig eksempel på kirke med sakristi i Norge er Tingelstad kirke i Gran kommune, Oppland (ca. 1220). Her i landet ble sakristier først vanlige mot slutten av middelalderen.