Treskive med dendrokronologi, Klimahuset
Noen trær kan bli flere hundre år gamle, og da kan man knytte ulike historiske hendelser til ringene. Hver ring ble dannet i løpet av og representerer ett år.
Treskive med dendrokronologi, Klimahuset
Av /Naturhistorisk museum, UiO.

Dendrokronologi. Skjematisk fremstilling av datering. Nederst en sammensatt skala.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Dendrokronologi er en metode for å bestemme alderen av tremateriale ved hjelp av analyse av årringer. Metoden er nå i vanlig bruk for dateringer i fagfelt som klimatologi og arkeologi. Metoden ble opprinnelig utviklet av Andrew Ellicott Douglass i USA.

Faktaboks

Uttale
dendrokronologˈi
Etymologi
av gresk dendro, ‘tre’, chronos, ‘tid’, og logos, ‘lære, viten’
Også kjent som

årringsdatering, treringsdatering

Beskrivelse av metoden

Undersøkelse av årringer med lupe
Dendrokronologi vil si at årringene i ukjente prøver dateres mot en gjennomsnittskronologi fra mange, allerede daterte årringserier.
Undersøkelse av årringer med lupe
Lisens: CC BY SA 3.0
Undersøkelse av årringer med lupe
Dendrokronologi vil si at årringene i ukjente prøver dateres mot en gjennomsnittskronologi fra mange, allerede daterte årringserier.
Undersøkelse av årringer med lupe
Lisens: CC BY SA 3.0

I et tre vil en gunstig sommer gi en bred årring, og et ugunstig år vil gi en smal. Innenfor et område hvor vekstvilkårene stort sett er de samme, vil brede og smale årringer følge på hverandre på samme måte i alle trestammer, bortsett fra avvikelser som skyldes lokale forhold, for eksempel hogst av nabotrær.

Hvis man kjenner hogståret for en stamme, måler årringbreddene, og setter dem opp grafisk, vil man få en kurve hvor de ugunstige somrene er representert ved minima, de gunstige ved maksima. Hvis en slik kurve er bygd på middeltallene for flere stammer fra samme sted, gjenspeiler den de klimatiske variasjonene sikrere enn om den er bygd på en enkelt stamme. Kurven kan da tjene som standardkurve for stedet.

Om man måler årringene i bygningstømmer som er blitt felt etter at trærne i standardkurven begynte å vokse, vil de ytterste årringene fra bygningstømmeret falle sammen med de eldste i standardkurven. De karakteristiske maksima og minima kan gjenkjennes og kurvene kobles sammen, slik at standardkurven derved blir forlenget. Den kan forlenges videre bakover ved enda eldre bygningstømmer og arkeologisk materiale. Standardkurven kan derved brukes til å tidfeste konstruksjoner av ukjent alder ved at årringkurvene kan innpasses på den. Overensstemmelsen mellom kurvene kontrolleres ved hjelp av korrelasjonsberegninger.

Standardkurven er også av interesse fordi den gjenspeiler de årlige vekslingene i vekstvilkårene. Mange store vulkanutbrudd har vist seg å kunne spores ved årringene, ettersom utbruddene har ført til kulde og dårlig vær.

Arbeidet med regionale standard- eller grunnkurver skjøt fart i Europa fra og med 1970-årene. Det foreligger i dag flere tusen år lange årringsserier for eik fra blant annet Tyskland, Holland, Irland og Danmark.

Datering av arkeologiske funn

Dendrokronologien har revolusjonert arkeologiens muligheter til å operere med absolutte dateringer. Metoden arbeider i spesielt gunstige tilfeller med en utrolig nøyaktighet, idet et monument kan dateres med en presisjon som ligger innenfor et halvt år eller mindre. En annen fordel ved denne dateringsmetoden er at den er forankret i en biologisk sammenheng. Det betyr at den er helt uavhengig av andre dateringsmetoder, både relative og absolutte, det være seg historiske, arkeologiske eller naturvitenskapelige. Dendrokronologiske dateringer benyttes også til å kalibrere radiokarbondateringer (se også BP).

Dendrokonologi er derfor et viktig supplement eller korrektiv til de tradisjonelle dateringsmetodene som benyttes innenfor arkeologien, for eksempel C-14, stratigrafi, eller sammenlignende typologi. For vikingtidsforskningen har dendrokronologien også muliggjort en tilnærming mellom historiske og arkeologiske kilder som de tradisjonelle dateringsmetodene, inkludert C-14, ikke tillater.

Dendroproveniens

Ettersom klima og vekstvilkår varierer mellom ulike regioner, kan årringsanalyse også benyttes for å bestemme opprinnelsesstedet (proveniens) for tømmer. Det har vist seg spesielt viktig i forbindelse med funn av skipsvrak, hvis byggested har kunnet la seg påvise ved hjelp av dendrokronologi.

Bruk av dendrokronologi i Norge

Brannlyre av furu

Årringer fra brannskadde furutrær forteller en 700 år lang historie om menneskets bruk av skogen – om klima og skogbrann – fra Svartedauden og frem til i dag. Dendrokronologi vil si at årringene i ukjente prøver dateres mot en gjennomsnittskronologi fra mange, allerede daterte årringserier. Dermed kan skogbrannene tidfestes og stedfestes med stor nøyaktighet, helt tilbake til 1300-tallet. Basert på hvor i årringen brannskaden har skjedd kan en også se når i vekstsesongen det har brent. Denne brannlyren er fra et forskningsprosjekt i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat i Viken (tidligere Buskerud).

Brannlyre av furu
Lisens: CC BY SA 3.0
Brannlyre av furu

Årringer fra brannskadde furutrær forteller en 700 år lang historie om menneskets bruk av skogen – om klima og skogbrann – fra Svartedauden og frem til i dag. Dendrokronologi vil si at årringene i ukjente prøver dateres mot en gjennomsnittskronologi fra mange, allerede daterte årringserier. Dermed kan skogbrannene tidfestes og stedfestes med stor nøyaktighet, helt tilbake til 1300-tallet. Basert på hvor i årringen brannskaden har skjedd kan en også se når i vekstsesongen det har brent. Denne brannlyren er fra et forskningsprosjekt i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat i Viken (tidligere Buskerud).

Brannlyre av furu
Lisens: CC BY SA 3.0

I Norge har det vært arbeidet med feltet siden 1930-årene. I de senere år er et relativt stort antall norske trekonstruksjoner blitt datert ved hjelp av dendrokronologi, blant annet flere middelalderbygg og skipsgravene fra vikingtiden.

I første rekke har man arbeidet med furu. For furu er grunnkurvene for Østlandet og Vestlandet ført tilbake til 800-tallet, for Agder til 900-tallet og for Trøndelag til 500-tallet. I Nord-Norge finnes sammenhengende kronologier tilbake til 320 evt. basert på fururester på tørr skogsmark og 601 fvt. basert på subfossil furu i tjern. Stadig er det imidlertid områder som er relativt dårlig dekket av standardkurvene. Særlig gjelder dette de indre deler av Norge.

Når det gjelder grunnkurver for eik, foreligger det en som omfatter Agder og går tilbake til 1100-tallet, samt en for Oslofjordområdet som omfatter tidsrommet fra 500-tallet og frem til ca. 900.

Kurven for gran er om lag 750 år.

Som resultat av dendroøkologiske studier og datering av samiske bygninger finnes det 200- og 300-årige grunnkurver for henholdsvis gråor og bjørk i Nord-Norge.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg