Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Skodje, kommune i Møre og Romsdal fylke, rett øst for Ålesund og omfatter den østlige del av Oksenøya og et område på fastlandet nordøst for øya, atskilt fra denne ved Skodjevika, innerste del av Ellingsøyfjorden.

Skodje ble opprettet som kommune i 1849 ved utskilling fra Borgund. Fra Skodje ble i 1902 Vatne skilt ut, og i 1916 ble et mindre område med 14 innbyggere tilbakeført til Borgund. Etter dette utgjorde Skodje 122 kvadratkilometer og hadde 1527 innbyggere. Skodje ble i 1965 slått sammen med Ørskog og Stordal til den nye storkommunen Ørskog. Denne ble i 1977 delt i de samme tre kommunene som før 1965.

Skodje grenser i nord til Haram, i nordøst til Vestnes, i sørøst til Ørskog, i Storfjorden i sør til Sykkylven og i vest til Ålesund.

Ålesund, Sandøy og Skodje har vedtatt å slå seg sammen til nye Ålesund kommune i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform.

Berggrunnen består hovedsakelig av gneis av grunnfjellsalder, men sterkt påvirket av den kaledonske fjellkjedefoldingen (kaledonske orogenese). Landskapet er oppdelt av fjorder, sund og innsjøer med mellomliggende fjellpartier som hever seg mot øst. Helt i nordøst, på grensen til Haram og Vestnes, når Frostadtinden 807 meter over havet.

Bosetningen ligger spredt langs strendene og på nordsiden av Engesetdalsvatnet. Tettstedet og administrasjonssenteret Skodje (2300 innbyggere i 2014) ligger på fastlandet ut mot Skodjevika. Kommunens andre tettsted, Valle (498 innbyggere i 2014), ligger på Oksenøya ut mot Storfjorden. Samlet bor 64 prosent av kommunens befolkning i tettsteder mot 70 prosent i fylket som helhet

Folketallet har vært økende siden andre verdenskrig, særlig etter siste halvdel av 1970-tallet. I tiårsperioden 2005–2015 økte folketallet med gjennomsnittlig 2,2 prosent årlig mot 1,0 prosent for Sunnmøre og 0,8 prosent for fylket som helhet. Skodje hadde denne perioden størst prosentvis vekst blant fylkets kommuner.

Bare 2 prosent av Skodjes arbeidsplasser er i primærnæringene (2014). Jordbruksarealene ligger først og fremst på fastlandet ut mot Skodjevika og i Engset og er hovedsakelig basert på melkeproduksjon. Det drives noe fiske, men fangsten ilandføres utenfor kommunen. Fiskeoppdrett.

Skodje har atskillig industri; 2014 omfattet den 15 prosent av arbeidsplassene i kommunen, 28 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning. Viktigste industribransjer er (andel av industriens sysselsetting i 2013): trelast-/trevare- og møbelindustri (i alt 37 prosent), verkstedindustri (36 prosent) og gummi-, plast- og mineralsk industri (26 prosent).

Av Skodjes arbeidsplasser er 18 prosent i transport og lagring, og dette er høyeste andel blant fylkets kommuner i denne næringen (2014); Møre og Romsdal har til sammenligning en andel på 7 prosent.

I alt 65 prosent av yrkesbefolkningen i Skodje har arbeid utenfor kommunen, 39 prosent i Ålesund, 9 prosent i Haram og 5 prosent i de øvrige Sunnmørs-kommunene nord for Storfjorden (2014). Den sterke befolkningsveksten i Skodje de siste tiårene må i stor grad ses i sammenheng med den økte utpendlingen fra kommunen.

E39 (Kristiansand–Trondheim) og E136 (Ålesund–Dombås), hovedveiforbindelsen til Ålesund, følger samme trasé gjennom Skodje. To armer av fylkesvei 661 fører nordover fra denne, en vestlig fra Oksenøya i bro over Skodjestraumen og en fra fastlandssiden av Dragsundet gjennom Skodje tettsted. De to armene forenes på nordsiden av Straumen og fører til Vatne og videre til Vestnes.

Skodje kirke er en langkirke i tre bygd i 1860, påbygd i 1979. Fjord Cadenza er en årlig musikkfestival i august. Skodje bru (Straumsbrua) fra 1922 er Norges lengste steinbro for veitrafikk og i sin tid Nord-Europas lengste steinhvelvbro. Den er restaurert og skal vernes som kulturminne.

Skodje hører til Møre og Romsdal politidistrikt, Sunnmøre tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Sunnmøre regionråd.

Skodje kommune tilsvarer soknet Skodje i Austre Sunnmøre prosti (Møre bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Skodje til Søndmør fogderi i Romsdals amt.

For statistiske formål er Skodje kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 11 grunnkretser: Stette, Engeset, Fylling, Skodjevåg, Skodje indre, Skodje ytre, Grindvik, Valle, Glomset, Brusdal og Utvik.

Kommunevåpenet (godkjent i 1987) har en gull tindet hvelvingsbro mot en grønn bakgrunn; gjenspeiler Skodje bru over Skodjestraumen.

Navnet kommer av norrønt Skǫðin, første ledd skað, usikker betydning, annet ledd vin, ‘eng’. Navnet uttales skøy'e.

  • Fylling, Ludvig & Gerhard Kjølås: Bygdebok for Skodje, 1961, Finn boken
  • Giske, Louis: Bygdebok for Skodje : gard og slekt, 1986, 2 b., isbn 82-991414-1-9, Finn boken
  • Ørjasæter, Lars, red.: Stadnamn i Skodje kommune, 1987, isbn 82-991648-1-8, Finn boken

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.