Kommunevåpen

. begrenset

Plassering

KF-bok. begrenset

Skodje, kommune i Møre og Romsdal fylke, rett øst for Ålesund og omfatter den østlige del av Oksenøya og et område på fastlandet nordøst for øya, atskilt fra denne ved Skodjevika. Skodje utgjorde 1965–77 en del av Ørskog kommune.

Natur

Berggrunnen består hovedsakelig av gneis, antakelig av grunnfjellsalder. Landskapet er oppdelt av fjorder, sund og ferskvann, og innimellom når fjelltoppene opp i 400–600 moh. Helt i nordøst, på grensen til Haram og Vestnes, når Frostadtinden 807 moh.

Bosetning

Folketallet har vært økende siden siste krig, i tiårsperioden 1996–2006 med 6,1 % mot 4,0 % for Sunnmøre som helhet. Bosetningen ligger spredt langs strendene og i Engsetdal nordøst for Engsetvatnet. Tettstedet og administrasjonssenteret Skodje (1634 innb. 2005) ligger på fastlandet ut mot Skodjevika. Kommunens andre tettsted, Valle (397 innb.), ligger på Oksenøya.

Næringsliv

Jordbruksarealene ligger først og fremst på fastlandet ut mot Skodjevika og i Engset, hovedsakelig basert på husdyrhold og melkeproduksjon. Skodje har en god del industri, først og fremst trevare- og møbelindustri, som sysselsetter i alt 62 % av industriens arbeidstakere (2004), men også verkstedindustri (24 %). I alt 60 % av yrkesbefolkningen har arbeid utenfor kommunen, 33 % i Ålesund (2001).

Samferdsel

E 39 (Kristiansand–Trondheim) og E 136 (Ålesund–Dombås), hovedveiforbindelsen til Ålesund, følger samme trasé gjennom Skodje. Fra denne går Rv. 661 fra Oksenøya i bro over Skodjestraumen og videre til Haram. Rv. 661 går også gjennom Skodje tettsted.

Offentlige institusjoner

Skodje svarer til Skodje sogn i Ørskog prestegjeld, Austre Sunnmøre prosti i Møre bispedømme, tilhører Ørskog lensmannsdistrikt i Sunnmøre politidistrikt og hører under Sunnmøre tingrett.

Skodje kirke er en langkirke i tre bygd 1860, påbygd 1979.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent 1987) har en gull tindet, hvelvingsbro mot en grønn bakgrunn; gjenspeiler Skodje bru over Skodjestraumen.

Navnet kommer av norrønt Skǫðin, første ledd skað, usikker betydning, annet ledd vin, 'eng'.

Anbefalt lenke

Videre lesning

Forfattere av denne artikkelen

Artikkelen ble sist oppdatert 08.07.2010.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for Skodje

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.