Peter Daniel Baade Wind Kildal, født i Borgund, norsk jurist og politiker; bror av P. W. W. Kildal. Cand.jur. 1839, drev en omfattende advokatforretning i Oslo og var sammen med broren P. W. W. Kildal medinteressent i flere industrivirksomheter. Stortingsrepresentant 1857 og 1865–73, stortingspresident 1871–73. Som en av «sakførerpartiets» ledende menn og fremste talere meget aktiv i opposisjonen mot regjering og embetsmakt.