Tor Olav Oftedal, født i Sandnes, norsk pressemann og politiker (A). Journalist fra 1945, bl.a. i 1. mai, Forsvarets pressetjeneste, Arbeidernes pressekontor, Fritt Slag; redaktør av Fremtiden i Drammen fra 1964. Medlem av Kringkastingsrådet 1963–69, tillitsverv i norske presseorganisasjoner. Stortingsrepresentant for Buskerud 1969–78. Formann i Utenriks- og konstitusjonskomiteen 1973–77. Formann i Riksrevisjonen 1978 til sin død.